Sensory BBair dla Politechniki Świętokrzyskiej

Specjalna wersja sensorów BBair wraz z dedykowaną aplikacją AirQMonitor zagościła w 2020 roku w murach Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego.

Apka AirQMonitor

Bezprzewodowe, mobilne pomiary jakości powietrza realizowane będą w Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE.