Skąd biorą się te wszystkie pyły i zanieczyszczenia powietrza

W raporcie przygotowanym przez rządowe instytucje:

  • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

możemy odszukać strukturę emisji pyłów na terenie Polski:

emisja całkowita Polska 2012 2013
emisja całkowita Polska 2013 wykres

Jak wynika z powyższych danych za około 40% emisji odpowiadają procesy spalania poza przemysłem czyli w gospodarstwach domowych. Kolejne 20% pochodzi od wszelkiego rodzaju pojazdów silnikowych (poz.7 i 8). Jeśli chodzi o pojazdy, to w sumie nie ma się czemu dziwić po obejrzeniu poniższego wykresu.

pojazdy Polska 1990-2016

Konkluzja pojawia sie jednak taka, że na te sumaryczne 60% emisji pyłów do atmosfery niemal każdy z nas ma bezpośredni wpływ.

Podział na frakcje pyłowe wygląda następująco:

emisja PM10 Polska 2012 2013
emisja PM10 Polska 2013 wykres
emisja PM2.5 Polska 2012 2013
emisja PM2.5 Polska 2013 wykres

Źródło (stan na 26-09-2018): Bilans emisji-raport podstawowy 2013